วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

 โจเว่น แบ่งปัน สร้างวันใหม่ ปีที่4

ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านรวมถึงร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่ทำให้เกิดการแบ่งปันตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้ ในโครงการ “โจเว่นแบ่งปัน สร้างวันใหม่ ปีที่ 4” โดยบริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำอุ่นโจเว่นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งตลอดฤดูหนาว มอบแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยมี นายประวิทย์  หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และ นางสุริศา  สฤทธิบูรณ์ รองเหรัญญิก เป็นตัวแทนรับมอบในวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา